Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Vezir Kategorisi -> Vezir Alanındaki Ünlüler

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Kategori:
Vezir

Cezzar Ahmet Paşa, Bosna'da doğdu. 23 Nisan 1804'te Akkâ'da öldü. Napoléon Bonaparte'a karşı Akkâ Kalesi'ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir. Sayda bölgesindeki çatışmaları yatıştırarak, çeyrek yüzyılı aşkın süre tam bir egemenlik kurmuştur. Gençliğinde İstanbul'a giderek Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmetinde bulundu. 1750' ...

kisiler.org

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Kategori:
Vezir

Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-ı Nafakât’ın başkanının ölümü üzerine, Muizzüddevle tarafından İbn Fesânces ile birlikte hükûmette görevlendirildi. 967’de Muizzüddevle’nin ölümünden sonra, onun oğlu ve ...

kisiler.org

Abdurrahman Abdi Paşa

Kategori:
Vezir

Osmanlı veziri, Budin eyaletinin son beylerbeyidir. Askeriyeden yetişti. 1668'de yeniçeri ağası oldu. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanın yanında Lehistan ve Girit seferlerine katildi; özellikle Kandiye'nin fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 1674'te Bağdat, iki yıl sonra Mısır, 1681'de de Bosna valisi oldu. Daha sonra sırası ...