Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Türk büyükleri Kategorisi -> Türk büyükleri Alanındaki Ünlüler

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

Kategori:
Türk büyükleri

Ahmed Cevdet Paşa (26 Mart 1822, Lofça - 1895, İstanbul) Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve bilim adamı. Mecelle'yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişi. Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağa'dır. İlk tahsilini Lofça’da yaptı. Yaradılıştan zeki ve kabiliyetli ...

Âşık Veysel

Âşık Veysel

Kategori:
Türk büyükleri

(1894 - 21 Mart 1973): Saz şairi. Soyadı Şatıroğlu'dur. Sivas'a bağlı Şarkışla'nın Sivrialan köyünde doğdu. Yedi yaşında iken çiçek hastalığından kör oldu. Babası avunması için bir saz aldı; saz çalmayı öğrendi. Köyüne gelen saz şairlerini dinledi; onlar gibi söylemeye özendi. 1920'de ana-babasını kaybetmesi, ilk karısı Esma'n ...

kisiler.org

Attilâ

Kategori:
Türk büyükleri

395 yılında doğdu. Hun Devleti'nin kurucularından Muncuk'un oğludur. 434 yılında kardeşi Bledu ile birlikte İmparatorluğun başına geçti. Bir süre sonra kardeşinin öldürülmesiyle Tuna kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uzayan imparatorluğun tek hâkimi oldu. 750 bin kişilik ordusuyla Galya şehirlerini alt üst etti. Orleans'ı kuşa ...

kisiler.org

Abbas Bin Ahmed Bin Tolun

Kategori:
Türk büyükleri

Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed Bin Tolun’un büyük oğlu. Fustat yakınlarında Abbâse’de doğdu. Annesi Sâmerrâ’daki büyük Türk emirlerinden Yârcûh’un kızı idi. Abbas diğer kardeşten gibi babasının sıkı disiplini altında büyüdü ve iyi bir tahsil gördü. Babası 873 yılında İskenderiye’ye g ...

kisiler.org

Gazneli Sultan Mahmut

Kategori:
Türk büyükleri

2 Kasım 971 tarihinde doğdu. Gazneli Mahmut genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği görevini yürüttü. Babası öldüğü zaman yerine küçük kardeşi İsmail geçmişti. Gazneli Mahmut küçük kardeşini ortadan kaldırarak hükümdar oldu. 998 tarihinde Gazne tahtına oturan Mahmut Buhara Horasa ...

kisiler.org

Melikşah

Kategori:
Türk büyükleri

1054 yılında İsfahan’da doğdu. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti. Maveraünnehir ile Harzem’i ele geçirdi. Anadolu’nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiş ve Suriye’de büyük başarılar kazanılmıştı. 1076’da Kudüs Fatımîler’den, 1085’te ...