Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Senatör Kategorisi -> Senatör Alanındaki Ünlüler

Ahmet Karayiğit

Ahmet Karayiğit

Kategori:
Senatör

Ahmet Karayiğit 1923 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. 1943'de İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu'na girdi. Öğrenciliği sırasında, 1944 yılında İstanbul-Afyon Talebe Cemiyeti Başkanlığına seçildi. 1948'de mezun oldu ve Afyonkarahisar'da serbest diş hekimliğine başla ...

Erdoğan Bayık

Erdoğan Bayık

Kategori:
Senatör

1937 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Öğretmen Kâzım Bayık'ın oğludur. 1955'de Afyon Lisesi'ni 1958'de Yüksek Ziraaat Fakültesi'ni bitirdi. Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra, 1961 yılında Afyonkarahisar'da kurulan Topraksu Başmühendisliği'ne atandı. Daha sonra merkezi Eskişehir'de bulunan Topraksu ...

Musa Kazım Karaağaçlıoğlu

Musa Kazım Karaağaçlıoğlu

Kategori:
Senatör

Musa Kazım Karaağaçlıoğlu 1926 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokulu m Afyonkarahisar'da, Ortaokulu Konya'da, Liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okudu. 30 Ağustos 1942'de Harp Okulundan mezun oldu. Teğmen rütbesiyle Hadımköy Müstahkem Mevki Komutanlığı Dekovil Taburu'na atandı. 1947'de Afyonkarahisar işletme Al ...

Y.Kemal Şenocak

Y.Kemal Şenocak

Kategori:
Senatör

Y.Kemal Şenocak 10 Kasım 1922 tarihinde Dazkırı'da dünyaya geldi. İlkokulu Dazkırı'da, Ortaokulu Burdur'da tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesine girdi. İkinci sınıfta Maltepe Askeri Lisesi'ne geçti. 29 Ekim 1941 tarihinde Harp Okulu'ndan mezun oldu. 15 Ağustos 1943'de Topçu Teğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına ...

kisiler.org

Celal Tevfik Karasapan

Kategori:
Senatör

Celal Tevfik Karasapan 1899 yılında Medine (Suudi Arabistan)'de dünyaya geldi, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda, 1916 sonbaharında askere alınarak , İstanbul Yedek Subay Talimgahına gönderildi, orada öğretmen olarak alı-konuldu ve 1918'de Yedek Piyade Teğmenliğe terfi ettirildi. Yunanlıların İ ...

kisiler.org

Mustafa Yılmaz İnceoğlu

Kategori:
Senatör

Mustafa Yılmaz İnceoğlu 1918 yılında Emirdağ'ın Bağlıca Köyü'nde dünyaya geldi. İlk okulu Emirdağ'da, ortaokul ve liseyi Afyonkarahisar'da tamamladı. Liseden mezun olduğu yıl kendi arzusu ile Yedek Subay Okulu'na girdi. Askerlik görevini Söke Süvari Alayı'nda bitirdi. Askerlik hizmetini müteakip Harbiye Dairesi Ankara Topçu Ma ...

kisiler.org

Orhan Civelek

Kategori:
Senatör

Orhan Civelek 1933 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. 1951'de m Afyon Lisesini, 1956'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak ifa ettikten sonra Ma üye Bakanlığında, memuriyete başladı. Bilâhare Türkiye Çimen to Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğünün açmış olduğu müfettişli sınavını kazan ...