Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Hükümdar Kategorisi -> Hükümdar Alanındaki Ünlüler

I. Abbas

I. Abbas

Kategori:
Hükümdar

Safevî hükümdarı (1587-1629). Şah Tahmasb’ın torunu ve Muhammed Hüdâbende’nin oğludur. Annesi Mâzenderan Hâkimi Abdullah Han’ın kızı idi. 27 Ocak 1571'de, babasının valiliği sırasında Herat’ta doğdu. Daha sonra Şiraz valiliğine getirilen babası Muhammed, II. İsmail’in ölümü üzerine, Türkmen emirleri ...

I. Ahmet

I. Ahmet

Kategori:
Hükümdar

I. Ahmet (Osmanlı Türkçesi: احمد اول Ahmed-i evvel) (d. 18 Nisan 1590, Manisa – ö. 22 Kasım 1617). 14. Osmanlı padişahı, 79. İslam Halifesi. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. Sulta ...

II. Abbas

II. Abbas

Kategori:
Hükümdar

Safevî hükümdarı (1642-1666). 20 Aralık 1633’te Kazvin’de doğdu. I. Abbas’ın torunu olan Şah Safî’nin oğludur. Babasının Kâşân şehrinde vefat etmesi üzerine on yaşında iken Safevi tahtına çıkarıldı (12 Mayıs 1642). Yirmi beş yıl kadar süren hükümdarlığı sırasında memleket içinde kayda değer bir hadise olm ...

kisiler.org

Abaka

Kategori:
Hükümdar

1234’te Moğolistan’da doğdu. Babası Hülagü ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. Hülagü’nün ölümü üzerine emirler, hatunlar ve şehzadelerden teşekkül eden kurultayca babasının yerine getirildi (1265). Fakat hükümdarlığı, Büyük Han Kubilay tarafından ancak beş yı ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ahmed El-Vasik-Billah

Kategori:
Hükümdar

Ebû Fâris Abdullah Bin Ahmed El-Mansur Bin Muhammed Şeyh El-Mehdî El-Vasik-Billah. Fas sultanı. Sultan Ahmed El-Mansûr’un üç oğlundan biri olup Merakeş valisi iken babasının vefatından birkaç gün sonra 5 Eylül 1603’te aynı şehirde sultan ilan edildi. Ancak cülusundan birkaç gün evvel kardeşi Zeydân da Fas şehri ulema ...

kisiler.org

Abdullah Bin Bulukkîn

Kategori:
Hükümdar

Abdullah Bin Bulukkîn Bin Bâdîs Ez-Zîrî. XI. yüzyılda Gırnata’da kurulan Zîrîler hanedanının üçüncü ve son emiri (1072-1090). 1055 yılında doğdu. Berberi asıllı Sanhâce kabilesinin Zîrî koluna mensuptur. Zîrîler'in ikinci hükümdarı Bâdîs’in yahudi asıllı veziri Joseph, tahtın yegâne adayı Bulukkîn’i zehirlettiğ ...

kisiler.org

Abdurrahman Han

Kategori:
Hükümdar

Çocukluğu Kabil'de, gençliği, babası Efdal Hanın 1850'den itibaren başlayan Belh valiliği dolayısıyla Afgan Türkistanı'nda geçti. Dedesi Dost Muhammed Han'ın Bedahşan, Katagan, Dervaz ve Pamir bölgelerini içine alan geniş sahayı hâkimiyeti altına alırken giriştiği harekâta o da katıldı. Dedesinin 1863'te ölümünden sonra amcası ...

kisiler.org

Abdurrahman I

Kategori:
Hükümdar

Endülüs Emevî Devleti'nin kurucusudur (756-788). 113 (731) yılında Dımaşk yakınlarında Deyrihannâ'da doğdu. Annesi Râh, Berberi Nefzâ kabilesine mensup bir câriye idi. Küçük yaşta babasını kaybettiği için dedesi Halife Hişâm'ın yanında büyüdü. Abbasî katliamından kurtulduktan sonra bir süre Fırat civarında gizlendi. Niyeti doğuy ...

kisiler.org

Abdurrahman II

Kategori:
Hükümdar

Endülüs Emevî Devleti'nin dördüncü emîridir (822-852). 176 (792) yılında Tuleytula'da (Toledo) doğdu. İyi bir tahsil gördü. Bu sayede çok genç yaşta idarî ve askerî görevler aldı ve bunlan başarıyla yürüttü. Babası tarafından, 807'de Tuleytula'da patlak veren isyanı bastırmakla görevlendirildiği zaman, Tuleytula Valisi Amrûs i ...

kisiler.org

Abdurrahman III

Kategori:
Hükümdar

Endülüs Emevî halifesidir (912-961). 22 Ramazan 277'de (7 Ocak 891) Kurtuba'da doğdu. Babası Muhammed'in veliahtlık meselesinden dolayı kardeşi tarafından bir komplo sonucu öldürülmesi üzerine dedesi Emîr Abdullah, Abdurrahman'ı veliaht tayin etti ve onun ölümü üzerine 16 Ekim 912'de tahta geçti. Abdurrahmân emîr olduğu sırada ü ...

kisiler.org

Abdurrahman IV

Kategori:
Hükümdar

Endülüs Emevî halifesidir (408/1018). 368 (978) yılında doğdu. Sebte Valisi Ali Bin Hammûd'un Endülüs Emevî Halifesi Süleyman Bin Hakem'i öldürüp tahta çıktığı sırada Kurtuba'da bulunan Abdurrahman gizlice Ceyyân'a (Jaén) kaçtı. Daha önce Ali Bin Hammûd'u desteklemiş olan Meriyye (Almería) Valisi Hayran el-Âmirî ve Sarakusta ( ...

kisiler.org

Abdurrahman V

Kategori:
Hükümdar

Endülüs Emevî halifesidir (29 Kasım 1023-14 Ocak 1024). Gaye adlı bir cariyeden doğdu (392/ 1002). Gençlik yıllan sıkıntı içinde geçti. Bu sırada Endülüs Emevî Devleti zayıflamaya ve ülkenin çeşitli yerlerinde birtakım küçük hanedanlar kurulmaya başlamıştı. Bu hanedanlardan biri olan Hammûdîler 1016'dan beri Kurtuba'ya hâkim idi ...