Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Hattat Kategorisi -> Hattat Alanındaki Ünlüler

Emin Barın

Emin Barın

Kategori:
Hattat

Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğlu Emin Barın, 2 Haziran 1913'te Bolu'da doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat dersleri almaya başladı. 1932'de İstanbul Muallim Mektebini, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nün Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. Zamanın üstadları Reisülhattatin Kamil Akdik'ten yazı, Necme ...

Hulusi Yazgan

Hulusi Yazgan

Kategori:
Hattat

1869'da İstanbul'da doğdu. Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk döneminin en önemli ve en usta hattatlarından olan Hulusi Yazgan, "Hulusi Efendi" olarak tanındı. Medresede okudu ve Farsça öğrendi. Daha sonra "Mesnevihan" oldu. Hasan Hüsnü ve Çarşambalı Arif Beyler ile çalıştı, icazetini Sami Efendi'den aldı. Sonraki ...

kisiler.org

Abdullah Amâsî

Kategori:
Hattat

XVI. yüzyıl Osmanlı hattatı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar yaşadığı göz önünde bulundurularak, 1518 tarihli bir hattına istinaden Fatih devrinde (1451-1481) doğduğu ve Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) öldüğü ileri sürülmektedir. Ünlü Amasyal ...

kisiler.org

Abdullah Efendi

Kategori:
Hattat

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Bezzâzistan (Bedesten) esnafındandı. Babası da ticaretle uğraştığı için “Bezirgânzade” lakabıyla tanındı. Ayrıca, zengin ve meşhur bir hanımın oğlu olması dolayısıyla “Hanımzade Abdullah” diye de bilindi. “Aklâm-ı sitte”yi devrin meşhur hattatı Hoca Mehme ...

kisiler.org

Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

Kategori:
Hattat

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camisi İmamı Seyyid Hasan El-Hâşimî’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz. Peygamber’e kadar varır. Hafızlığını ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının görev yaptığı camiye imam oldu ve bu vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Abdullah Efendi aynı zamanda Hal ...

kisiler.org

Abdullah Ergun

Kategori:
Hattat

XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdat’ta doğdu. Yâkût El-Müsta’sımî’nin “aklâm-ı sitte”yi öğrettiği yedi hattattan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir Mesela Tuhfe-i Hattâtîn’de 1341, Hatt u Hattâtân’da da 1343 tarihleri zikredilmektedir. Babasının Arap, anne ...

kisiler.org

Abdullah Hamdi Bey

Kategori:
Hattat

Meşhur Türk hattatı. İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İlk tahsilini Beşiktaş’ta Kapu Ağası Mektebi’nde yaptı. Sülüs ve nesih yazılarını bu mektebin hat hocası Hafız Mehmed Efendi’den öğrenerek icazet aldı. Daha sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi oldu. On yedi-on sekiz yaşlar ...

kisiler.org

Sami Efendi

Kategori:
Hattat

1838 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra maliyede memur olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ünlü hattatlardan Boşnak Osman, Recai, Kıbrısizade İsmail Hakkı, Ali Haydar, Nesih ve Mümtaz Efendiler'den de çeşitli yazılar öğrenerek 19. yüzyılda Osmanlıların en seçkin hattatı oldu. Ayrıca celi sülüs yazısında Mustafa Rakım ...