Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Dışişleri Bakan Kategorisi -> Dışişleri Bakan Alanındaki Ünlüler

A. Coşkun Kırca

A. Coşkun Kırca

Kategori:
Dışişleri Bakan

27 Mart 1927 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. 1950 de Yakındoğu Siyasi Şubesinde Aday Meslek Memuru, II. Katip olarak görev yaptı ve 1951 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı. 1954 'de NATO nezdinde Daimi Temsilcilikte II. Katip, NATO Konseyi Alt Yapı Komi ...

Hillary Rodham Clinton

Hillary Rodham Clinton

Kategori:
Dışişleri Bakan

67. Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton 26 Ekim 1947'tarihinde doğdu. 2001-2009 arasında ABD Senatosu'nda New York Eyaleti'ni temsil etti. ABD'nin 42. devlet başkanı Bill Clinton'la evli olan Hillary Rodham Clinton, 1993-2001 yılları arasında eşinin başkanlığı sırasında First Lady olarak görev yaptı. Mesleği avukatlık ol ...

İ.Safa Giray

İ.Safa Giray

Kategori:
Dışişleri Bakan

(1931-1991) 1931 yılında İzmir'de doğdu.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Hidroelektrik Enerji, Planlama Sanayi, Anadolu Makine Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak görev yaptı .XVII, XVIII ve XIX uncu dönem İstanbul Milletvekili, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mil ...

Numan Menemencioğlu

Numan Menemencioğlu

Kategori:
Dışişleri Bakan

Maliye Bakanı Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. 1891 Bağdat doğumlu olmasına karşı nüfus cüzdanında 1893 yazılıdır. İptidai ve Rüştiye öğrenimini Selanik'te, Terakki öğrenimini İstanbul'da, İdadi öğrenimini Fransız For Lisesinde, Yüksek Tahsilini Lozan Darülfünunu Hukuk Fakültesinde yapmıştır. Arapça, Farsça, Fransızca ve Al ...

Prof. Dr. Ali Bozer

Prof. Dr. Ali Bozer

Kategori:
Dışişleri Bakan

(1925- 1990) 1925 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İsviçre Neuchatel Üniversitesinde Doktorasını yaptı. Ticaret Hukuku Profesörü, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi, Lahey Adalet Divanı Üyesi, Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsü Başkanı olarak görev yaptı. Milliyetçi Demokrasi ...

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Kategori:
Dışişleri Bakan

1 Ocak 1950’de İzmir’de doğdu. İlkokulu Söke’de bitirdikten sonra, Ortaokulu, şimdiki adıyla Bornova Anadolu Lisesi, o zaman ki adıyla İzmir Maarif Koleji’nde 1964’de bitirdi. 1964-1966’da İstanbul Robert Kolej’de lise 1 ve 2’nci sınıfları okuduktan sonra , Lise son sınıfı Amerika ...

Prof. Fuat Köprülü

Prof. Fuat Köprülü

Kategori:
Dışişleri Bakan

(1966-1988) 1888 'de İstanbul'da doğdu. İlk ve sonraki öğrenimini İstanbul'da yaptı. Farsça ve Fransızca öğrendi.Serveti Fünun mecmuasının Edebi muharrirliğini, Hak gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Birçok gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. 22 Eylül 1328 'de İstanbul Sultanisi Osmanlıca öğretmenliği, 1329 da T ...

Prof. Gündüz Ökçün

Prof. Gündüz Ökçün

Kategori:
Dışişleri Bakan

(1935_1986) 1935 yılında Eskişehir'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yaptı. 5 inci dönem Eskişehir Milletvekili oldu. 21.06.1977-21.07.1977 tarihleri ile 05.01.1978-12.11.1979 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak g ...

Turan Güneş

Turan Güneş

Kategori:
Dışişleri Bakan

(Kandıra 1921 - Çanakkale 1982) Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Paris Hukuk Fakültesinde Doktora. 1945 de İstanbul Hukuk Fakültesinde Asistan, 1954 de Doçent olarak görev yaptı. 1954 - 1957 de Demokratik Partiden Kocaeli Milletvekili, 1956 da Hürriyet Partisi kurucu üyesi, Hürriyet Partisinin ...

Yusuf Kemal Tengirşenk

Yusuf Kemal Tengirşenk

Kategori:
Dışişleri Bakan

1878 Boyabat'ta doğmuştur. Kadı (Naip)Hasan Raci efendinin oğludur. Önce Kuleli İdadisine girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye nakledilmiş burada öğrenimine devam ederken hürriyet için çalışan arkadaşlarını ele vermediğinden hapsedilmiş, Fizan'a sürülmek üzere iken sakatlığı ve bazı girişimler üzerine çürüğe ayrılmıştır. ...

kisiler.org

Ahmet Gündüz Ökçün

Kategori:
Dışişleri Bakan

1935 Eskişehir doğumlu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve 5 inci dönem Eskişehir Milletvekili, 21.06.1977-21.07.1977 tarihleri ile 05.01.1978-12.11.1979 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 26.11.1986 da vefat et ...

kisiler.org

Bekir Sami Kunduk

Kategori:
Dışişleri Bakan

Mektebi Sultani ( Galatasaray Lisesi) de okumuştur. II. Abdülhamit zamanında çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, 1908 de İnkilabından sonra çeşitli görevlerde ve Trabzon Valiliğinde bulunmuştur. Milli Mücadele zamanında Tokat Millet Vekili Seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk oluşturulan kabinesinde 3 Mayıs 1920 ...

kisiler.org

İhsan Sabri Çağlayangil

Kategori:
Dışişleri Bakan

1908 de İstanbul'da doğdu. 1931' de İstanbul Hukuk Fakültesinde mezun oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji ve Yüksek Polis Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. Emniyet Genel Müdür Muavinliği görevinden sonra , sırasıyla Yozgat, Antalya, Çanakkale, Sivas, ve Bursa Valilikleri görevlerinde bulundu. 1947 'de ...

kisiler.org

Melih Rauf Esenbel

Kategori:
Dışişleri Bakan

1915'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi mezun oldu. 1936 de Genel Sekreter Özel Kaleminde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmış ve 1937 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı. 1938 de İktisat Dairesinde, 1939 da Ticaret Dairesinde görev yapmış, 1939 da Paris Başkonsolosluğunda Kançılar, 1940 da ...

kisiler.org

Necmettin Sadak

Kategori:
Dışişleri Bakan

1890 de Isparta'da doğmuştur. Sadık Şihabeddin beyin oğludur. İlk öğrenimini Edirne'de orta öğrenimini İzmir ve Konya İdadilerinde yapmış ve babasının mahkeme başkanı olarak İstanbul'a tayini üzerine Mektebi Sultani (Galatasaray) ye girmiş, 1910 da bu mektebi bitirerek yüksek tahsilini Lyon Üniversitesinde yaparak 1914 de yurda ...

kisiler.org

Vahit Melih Halefoğlu

Kategori:
Dışişleri Bakan

1919!da Antakya'da doğdu. 1943 de III. Dairede Aday Meslek Memuru ve III. Katip olarak görev yapmış ve 1944 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır. 1946 da III. Dairede III. Katip ve aynı yıl Viyana Büyükelçiliğinde III. Katip, II. Katip, 1949 da Moskova Büyükelçiliğinde II. Katip, Ortaelçilik Başkatibi, 1951 de Ticaret ve Ti ...