Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Büyükelçi Kategorisi -> Büyükelçi Alanındaki Ünlüler

Ahmet Acet

Ahmet Acet

Kategori:
Büyükelçi

Ahmet Acet, 1973-1975 yılları arasında Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nde Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 1975-1976 yıllarında Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nde İkinci Katip, 1976-1979 yılları arasında Viyana Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, 1979-1981 yılları arasında Bağdat Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip, 1981-1983 ...

Ahmet Muhtar Mollaoğlu

Ahmet Muhtar Mollaoğlu

Kategori:
Büyükelçi

Ahmet Muhtar Mollaoğlu (veya Ahmet Muhtar Bey) 1870 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı esnasında TBMM II. İcra Vekilleri Heyeti Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in (Kunduk) 12 Şubat 1921 - 12 Mart 1921 Londra Konferansı'na katılmak üzere yurtdışında bulunduğu sürede bu göreve vekalet etti. Bekir Sami Kunduk'un 8 Mayıs 1921 tarihinde ...

Ahmet Rüstem Bilinski

Ahmet Rüstem Bilinski

Kategori:
Büyükelçi

Ahmet Rüstem Bey (veya Alfred Bilinsky) 1862 yılında Midilli'de doğdu. Polonya kökenlidir. Müslümanlığı kabul ederek Sadrettin Nihat adını alan ve Osmanlı hizmetine giren Polonyalı bir babanın (Sadrettin Nihat Paşa) ve İngiliz bir annenin oğludur. 1882 yılında Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan Komiserliği'ne Fransızca mütercim ola ...

Aleksandra Kollontay

Aleksandra Kollontay

Kategori:
Büyükelçi

Alexandra Mikhaylovna Kollontai 31 Mart 1872 tarihinde Sankt Petersburg'da doğdu. 20 yaşındayken evlendi fakat 1893 yılında eşinden ayrılarak Zürih'e ekonomi eğitimi görmeye gitti. 1906 yılında Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Menşevik kolunda etkinlik gösterdi. 1917 yılında hükümette yer alan tek kadın olarak, kadınlarla ...

Ali Rıza Çolak

Ali Rıza Çolak

Kategori:
Büyükelçi

1956 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji ardından Mülkiye'den mezun oldu. Bakanlığa 1979 yılında girdi. Oslo, Pekin, Tokyo, Houston, Lizbon’da görev yaptı. Frankfurt Başkonsolosu oldu. Konsoloslok İşleri Genel Müdür Yardımcısı’ydı. Etyopya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. İngilizce ...

Ayşe Sinirlioğlu

Ayşe Sinirlioğlu

Kategori:
Büyükelçi

1956 yılında Nevşehir'de doğdu. İstanbul Levent Lisesini bitirdi. Marmara İktisadi Ticari İlimler'den mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yaptı. Bakanlığa 1984’te girdi. Halep, Rotterdam, New York (BM), Cenevre (BM) ve Amman’da görev yaptı. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. Bükreş Büyüke ...

Bernard Emié

Bernard Emié

Kategori:
Büyükelçi

Bernard Emié 6 Eylül 1958 tarihinde doğdu. 1 Eylül 2007 tarihinden beri Fransa’nın Ankara Büyükelçisidir. 1979 yılında Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü, 1983 yılında Ulusal Kamu Yönetimi Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda katip olarak görev yaptı. 1984 - 1986 yılları arasında Yeni Delhi’de ...

Bilal Şimşir

Bilal Şimşir

Kategori:
Büyükelçi

1933 yılında doğdu. 1957 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bu fakültede Diplomasi Tarihi Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1960 senesinde Türk Dışişleri Bakanlığına geçti. Paris, Şam, Londra, Lahey Türk Büyükelçiliklerinde başkâtip ve müsteşar olarak çalıştı. ...

Cami Baykurt

Cami Baykurt

Kategori:
Büyükelçi

Cami Baykurt 1877 yılında İstanbul'da doğdu. Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. Yüzbaşıyken II. Meşrutiyet ilan edilince askerlikten ayrıldı. Fizan mebusu olarak Meclisi Mebusan'a seçildi. Meclisi Mebusan 1. Dönem ve Meclisi Mebusan 2. Dönem'de Fizan mebusluğu görevini 1918 yılına kadar sürdürdü. Son Osmanlı Meclis-i Me ...

Carlo Marsili

Carlo Marsili

Kategori:
Büyükelçi

Büyükelçi Carlo Marsili, 26 Kasım 1943 tarihinde Cupra Montana'da doğdu. 1967 yılında Padova Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. 1970 yılında diplomatik kariyerine başladı. 1970-1973 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü, 1973-1975 yılları arasında Federal Almanya, Münih'te Konsolos, 1975-1978 yılları arası ...

Celalettin Arif

Celalettin Arif

Kategori:
Büyükelçi

Celalettin Arif 1875 yılında Erzurum'da doğdu. Erzurumlu Mehmet Arif Bey'in oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi ve Mekteb-i Sultani’yi bitirdikten sonra, Fransa’da hukuk ve siyasal bilgiler öğrenimi gördü. 1901 yılından 1908 yılına kadar Kahire’de avukatlık yaptı. 1908 yılınsa İstanbul’a dönerek Hukuk ...

Deniz Bölükbaşı

Deniz Bölükbaşı

Kategori:
Büyükelçi

Ahmet Deniz Bölükbaşı 25 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Kırşehirlidir. Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan s ...

Fahrettin Kerim Gökay

Fahrettin Kerim Gökay

Kategori:
Büyükelçi

Eski İstanbul Valisi ve İstanbul Milletvekili Ordinaryus Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay 1900 yılında Eskişehir'de doğdu. Tıp fakültesinden 1922 yılında mezun olduktan sonra, Emraz-i Akliye uzmanı oldu. Uzun süre öğretim üyesi olarak görev yaptı. 24 Ekim 1949 - 26 Kasım 1957 tarihleri arasında İstanbul Valiliği ve Bele ...

Faruk Loğoğlu

Faruk Loğoğlu

Kategori:
Büyükelçi

Dr. Faruk Loğoğlu 1941 yılında Adana'da doğdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Washington Büyükelçisi'dir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) başkanıdır. Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra ABD’de Brandeis Üniversitesi’nden mezun oldu, Princeton Üniversitesi’de Siyasi İlimler alanında doktora yaptı. ...

Halil Şerif Paşa

Halil Şerif Paşa

Kategori:
Büyükelçi

Osmanlı devlet adamı, diplomat ve Osmanlı aydını Halil Şerif Paşa 1879 yılında Mısır'da doğdu. Halil Şerif Osmanlı Devleti'nin Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın sağ kolu olan Mehmet Şerif Paşa'nın oğludur. 1856-1864 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Paris Büyükelçiliği'ni yaptı. 1861-1864 yılları arasında St. Peters ...

Hasan Mehmet Özyıldız

Hasan Mehmet Özyıldız

Kategori:
Büyükelçi

1951 yılında Bademli'de doğdu. Ankara Fen Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve American Graduate School of International Management (ABD) mezun oldu. 1975’de Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. Essen, Brezilya, Paris, Kahire gibi dış görevlerde bulundu. 2004 yılın ...

Hulusi Kılıç

Hulusi Kılıç

Kategori:
Büyükelçi

1956 yılında doğdu. Reşadiye Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde master yaptı. Strazburg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1975'de Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Aday İdari Memur olarak görev yapt ...

Hüseyin Tevfik Paşa

Hüseyin Tevfik Paşa

Kategori:
Büyükelçi

Hüseyin Tevfik Paşa 1832 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içinde olan, o zamanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı Vidin kentinde doğdu. Babası Hasan Tahsin Efendi'ydi. İlköğrenimini Vidin'de tamamladıktan sonra 14-15 yaşlarında İstanbul'a gitti ve Maçka'da bulunan Mekteb-i İdadi-i Askeriye'de okudu. Daha sonra Harbiye Mektebi'ni ...

İnal Batu

İnal Batu

Kategori:
Büyükelçi

İnal Batu 1936 yılında Ankara'da doğdu. Selahattin Batu'nun oğludur. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşe, Prag, Birleşmiş Milletler, İslamabad, Roma Büyükelçilikleri, Dışişleri Müsteşar Yardımcılığı, XXII. Dönem Hatay Milletv ...

İon Pascu

İon Pascu

Kategori:
Büyükelçi

Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi İon Pascu, 4 nisan 1948 tarihinde Prahova'da doğdu. 1971 Dış Ticaret Fakültesi, İktisadi Bilimler Akademisi, ardından da 1974 University of Washington-Seattle'ı bitirdi. 1971-1974 yılları arasında İktisadi Bilimler Akademisi'nde asistan, 1979- 1983 yılları arasında Romanya’nın Yemen Bü ...

James F. Jeffrey

James F. Jeffrey

Kategori:
Büyükelçi

James F. Jeffrey lisans eğitimini Northeastern Üniversitesi’nde tamamladı, Boston Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi aldı. Amerika’nın Türkiye Büyükelçisi James F. Jeffrey, 2008 yılı Haziran ayında Başkan George W. Bush tarafından Amerika’nın Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterildi. Jeffrey’ ...

Kadri Ecvet Tezcan

Kadri Ecvet Tezcan

Kategori:
Büyükelçi

Kadri Ecvet Tezcan 1949 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 1973-1974 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü'nde Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 1975-1976 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü'nde İkinci Katip, 1976-198 ...

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa

Kategori:
Büyükelçi

Koca Mustafa Reşit Paşa veya Mustafa Reşit Paşa 1800 yılında doğdu. 1834 yılında genç yaşta Sultan II. Mahmut tarafından Paris elçiliğine getirildi. 1836 yılında Londra elçisi oldu. 1837 yılında yeni kurulmuş olan Dışişleri Bakanlığı'na (Hariciye Nazırı) getirildi. O dönemde İngilizlerle Baltalimanı Antlaşması'nı müzakere ...

Kostaki Musurus Paşa

Kostaki Musurus Paşa

Kategori:
Büyükelçi

Kostaki Musurus Paşa, Rum asıllı Osmanlı paşasıdır. İstanbul Arnavutköy'de 1814 ya da 1815 yıllında doğdu. Aylık 6.000 kuruş maaşla 1840 yılı mayıs ayında Atina’ya büyükelçi olarak, 5 Ekim 1848 tarihinde Viyana Elçiliği’ne memur olarak atandı. 3 Mart 1851 tarihinde Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa yerine Londra Elçiliğine a ...